Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna části obec. pozemku parc.č. 2221/ za část pozemku parc.č. 1057/3 a prodej části obec. pozemku parc.č. 1057/3 a prodej části obec. pozemku parc.č. 2221/1

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 73/1999

 

usnesení  č. 073  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.     REVOKuje           


 


usnesení  MR  MČ Praha 13 č. 486 ze dne 25.11.1996


 


     II.     doporučuje  mz             


 


a) revokovat usnesení MZ č. 270/96 ze dne 4.12.1996


b)  souhlasit se směnou části  obecního pozemku par.č.2221/1 o vým. cca 133 m2 za  část   


    pozemku par.č.1057/3 o vým. cca 133 m2 ve vlastnictví pana Poletína


c) souhlasit s odprodejem části obecního pozemku par.č. 2221/1 o vým.cca 140 m2 fa MKC-STAV za cenu dle cen. mapy t.j.1680,-Kč/m2,   s podmínkou zřízení a zachování hřiště