Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna části pozemku par.č.10/1 za pozemek par.č.153/2 v k.ú. Třebonice

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 172/2000


 

I. Souhlasí

se směnou pozemku parc.č.153/2 o výměře 292 m2 ve vlastnictví pana Svobody, pana Weigla a paní Weiglové za část obecního pozemku par.č.10/1 o vým.cca 292 m2 v k.ú. Třebonice


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 29.02.00


prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.04.00


Ing. Bratskému podepsat směnnou smlouvu