Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna části pozemku parc.č. 10/1 za pozemek parc.153/2 v k.ú. Třebonice

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 645/1999

 
 


 


doporučuje mz


souhlasit se směnou pozemku par.č.153/2 o výměře 292 m2 ve vlastnictví pana Svobody, pana Weigla a paní Weiglové za část obecního pozemku par.č. 10/1 o vým. cca 292 m2 v k.ú.Třebonice