Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna obec. pozemků za pozemek fy MS – MEDOX a.s.

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 23/2000

I. doporučuje mz
  1. souhlasit se směnou obecních pozemků par.č. 2228/4-69 m2, 2228/5-180 m2, 2228/6-71 m2, 2228/11 – 66 m2, 2228/12 – 16 m2 o celkové výměře 402 m2 za pozemek 1236/140 o výměře 386 m2, až po doložení vlastnictví fa MS-MEDOX a.s. výpisem z KN
b) souhlasit se zaplacením rozdílu ve výměrách pozemků 16 m2 za cenu uvedenou v cenové mapě tj. 1.480,- Kč/m2II. Souhlasís ukončením nájemní smlouvy č. S/325/36/1601/M/99 na předmětné obecní pozemky dohodou ke dni vkladu směn. smlouvy do KN