Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna obec. pozemků za pozemek fy MS-MEDOX a.s.

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 173/2000

I. Souhlasía) se změnou obecních pozemků par.č.2228/4-69 m2 , 2228/5-180 m2, 2228/6-71m2,2228/11-66 m2, 2228/12-16 m2 o celkové výměře 402 m2 za pozemek 1236/140 o výměře 386 m2, až po doložení vlastnictví fy MS-MEDOX a.s. s výpisem z KN


b) se zaplacením rozdílu ve výměrách pozemků 16 m2 za cenu uvedenou v cenové mapě tj. 1.480,-Kč/m2II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 29.02.00prostřednictvím OSOM zveřejnit záměrIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.06.00Ing.Bratskému podepsat směnnou smlouvu