Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna pozemku par.č.2349 ve vlastnictví MČ P 13 za pozemky par.č.2335/4 a par.č.2659/2 ve vlastnictví p.Trunečka, vše v k.ú.Stodůlky

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 158/1999


 
 


 


I. schvalujesměnu obecního pozemku par.č. 2349 – rybník o výměře 743 m2 za pozemky ve vlastnictví pana Trunečka par.č. 2335/4 – orná půda o výměře 3204 m2 a 2659/2 – lesní pozemek o výměře 1231 m2 o celkové výměře 4.435 m2, vše v k.ú. Stodůlky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků o vým. 3.692 m2 bude MČ Praha 13 panem Trunečkem darovánII. Souhlasí


se zaplacením poplatku na vklad do KN a se zaplacením daně z převodu nemovitostí MČ Praha 13