Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna pozemku par.č. 2349 ve vlastnictví MČ P 13 za pozemky par.č. 2335/4 a par.č. 2659/2 ve vlastnictví pana Trunečka, vše k.ú. Stodůlky

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 562/1999
 


 


I. REVOKUJE


své usnesení č.516z 21.10.1997


II. doporučuje mz


souhlasit


a) se směnou obecního pozemku par.č.2349-rybník o výměře 743 m2 za pozemky ve vlastnictví pana Trunečka par.č.2335/4-orná půda o výměře 3204 m2 a 2659/2-lesní pozemek o výměře 1231 m2 o celkové výměře 4 435 m2 , vše v k.ú.Stodůlky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků o vým. 3 692 m2 bude MČ P13 panem Trunečkem darován.


b) se zaplacením poplatku na vklad do KN a se zaplacením daně z převodu nemovitostí MČ Prahou 13III. doporučuje mza)schválit


směnu obecního pozemku par.č.2349-rybník o výměře 743 m2 za pozemky ve vlastnictví pana Trunečka par.č.2335/4-orná půda o výměře 3204 m2 a 2659/2-lesní pozemek o výměře 1231 m2 o celkové výměře 4 435 m2 , vše v k.ú.Stodůlky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků o vým. 3 692 m2 bude MČ P13 panem Trunečkem darován.


b)souhlasit


se zaplacením poplatku na vklad do KN a se zaplacením daně z převodu nemovitostí MČ Prahou 13