Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna pozemku v ulici Pod Vlkem

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 536/1999


 

I. REVOKUJE

své usnesení č.126 z 20.3.1995


II. Souhlasí


se směnou pozemku par.č. 1778/2 o vým..32 m2 ve vlastnictví manželů Čáslavských za obecní pozemek par. č.1779/2 o vým.32 m2 vše v k.ú.Stodůlky s tím, že oplocení obou pozemků bude provedeno a financováno MČ P13, odborem investic, který je zahrne do nákladů na výstavbu komunikace.


III. doporučuje mz


a) revokovat usnesení MZ č.073 z 3.5.1995


b) schválit směnu pozemku par.č.1778/2 o vým..32 m2 ve vlastnictví manželů Čáslavských za obecní pozemek par č.1779/2 o vým.32 m2 vše v k.ú.Stodůlky s tím, že oplocení obou pozemků bude provedeno a financováno MČ P13, odborem investic, který je zahrne do nákladů na výstavbu komunikace.