Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna pozemků v ulici Pod Vlkem

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 156/1999

 
 


 


 


I. REVOKUJEsvé usnesení č. 073 z 3.5.1995


II. Souhlasí


se směnou pozemku par.č. 1778/2 o vým. 32 m2 ve vlastnictví manželů Čáslavských za obecní pozemek par.č. 1779/2 o vým. 32 m2 vše v k.ú. Stodůlky s tím, že oplocení obou pozemků bude provedeno a financováno MČ P 13, odborem investic, který je zahrne do nákladů na výstavbu komunikaceIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 31.12.99zveřejnit tento záměr


IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.00předložit starostovi Ing. Bratskému k podpisu směnnou smlouvu s manželi Čáslavskými