Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smírčí rada při MZ P13

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 51/1999


I Souhlasí


se záměrem ustanovit na naší MČ Smírčí radu pro občanské záležitostiII ukládá


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 06.04.99


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 06.04.99ve spolupráci s ved. OSP PaedDr. Nechvátalem
  1. prověřit právní postavení společnosti FACIA, nabízející projekt a vyškolení občanů , kteří by pracovali ve smírčí radě  2. vytipovat občany z naší MČ, kteří mohou pracovat ve Smírčí radě a spolu s Českým


centrem pro vyjednávání a řešení konfliktů zabezpečit vyškolení těchto vybraných občanů
  1. připravit návrh materiálů pro uvedení projektu do praxe, tj. statutu smírčí rady, jednacího


řádu , kompetencí a adresáta výstupů z jednání smírčí rady