Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva mezi fou J. Meinl a MČ P 13 – kulturní zařízení Velká Ohrada

21. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: UR 669/1999 


 


pověřuje

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 31.12.99  1. zajištěním převodu finančních prostředků, získaných od ZHMP na zřízení věcného břemene

pro kulturní zařízení v objektu Nákupního střediska Velká Ohrada, do rozpočtu MČ P 13
  1. podpisem smlouvy o zástavním právu mezi MČ Praha 13 a fou Julius Meinl, které bude


zapsáno do katastru nemovitostí

  1. předložit místní radě smlouvu o užívání prostor a smlouvu o zřízení práva odpovídajícího


věcnému břemeni