Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o bezúplatném převodu SW “Civilní služba”

02. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 182/2000


 

I. Souhlasí


s bezúplatným převodem SW “Civilní služba” z MPSV ČR na MČ Praha 13 na základě předložené smlouvyII. pověřuje

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 15.02.00podpisem předmětné smlouvy