Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o budoucí darovací smlouvě – Veřejná vodovodní přípojka pro Komunitní centrum sv. Prokopa a Polyfunkční objekt na Slunečním náměstí

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 13/2000

I. Souhlasí


s uzavřením Smlouvy o budoucí darovací smlouvě – Veřejná vodovodní přípojka pro Komunitní centrum sv. Prokopa a Polyfunkční objekt na Slunečním náměstí ve znění předloženého návrhuII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 14.01.00Ing. P. Bratskému podepsat výše uvedenou smlouvuIII. doporučuje mzsouhlasit s předání veřejné části vodovodní přípojky do majetku Pražské vodohospodářské společnostii a.s.