Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – položení kabelu 110/22 kV přes pozemek parc.č.2169/2 k.ú.Stodůlky

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 386/1999


 

I. doporučuje mz


souhlasit se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.08.99prostřednictvím Ový prověřit, zda přeložka není v rozporu s navrženou územně plánovací dokumentací území ZM (novým ÚPN)