Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – položení kabelu 110/22 kV přes pozemek parc. č. 2169/2 k.ú. Stodůlky

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 117/1999
 


 


 I. Souhlasíse smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – položení kabelu 110/22 kV přes pozemek parc. č. 2169/2 k.ú. StodůlkyII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 15.10.99prostřednictvím OSOM zveřejnit záměrIII. pověřuje

*


Starostu Ing. Bratského


[STAR]


T: 30.11.99podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – položení kabelu přes pozemek parc.č. 2169/2, k.ú. Stodůlky