Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o dočasné finanční výpomoci – Občanské sdružení HOMINI

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 59/1999

I. Souhlasí


s uzavřením smlouvy o dočasné finanční výpomoci ve výši 60.000,- Kč mezi MČ Praha 13 a Občanským sdružením HOMINIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.04.99


uvolnit finanční prostředky na dočasnou finanční výpomoc OS HOMINI z rozpočtu MČ Praha 13