Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o poskytnutí lůžek dlouhodobě nemocným občanům MČ Praha 13

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 9/2000


 

I. Souhlasí


s textem Smlouvy o poskytnutí lůžek dlouhodobě nemocným občanům MČ P 13 s Domovem Sv. Karla Boromejského po zapracování úprav textu


1/ v čl. II, bod 4: za slovo “rozhoduje” změnit text na:”…zástupce starosty Petr Weber na


základě doporučení kolegia vedoucího OZ a OSP.”


2/ v čl. III, bod 5: smluvní pokutu 0,15% změnit na 0,05%II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 14.01.00zajistit uzavření výše uvedené smlouvy