Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci MÚ Praha 13 pro služební a soukromé účely

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 199/1999

I. schvaluje


text “Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci MÚ Praha 13 pro služební i soukromé účely”II. POVOLUJE


uzavřít výše uvedenou smlouvu starostovi, zástupcům starosty a tajemníkovi na základě jejich vlastního zájmuIII. POVOLUJE


starostovi, zástupcům starosty a tajemníkovi


na základě podpisu Dohody o osobním užívání služebního vozidla parkování v místě bydliště