Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o poskytování daňového poradenství

11. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0132/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

7. schůze rady MČ z 11.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0132/2022 ze dne 11.04.2022

6. Smlouva o poskytování daňového poradenství

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení