Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o příspěvku na infrastrukturu MČ P 13 a na kompenzaci vlivu výstavby na životní prostředí

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 629/1999


 
 


 


 I. schvalujetext smlouvy o příspěvku na infrastrukturu MČ P 13 a na kompenzaci vlivu výstavby s firmou MAKRO ČR, s.r.o.II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.12.99podepsat výše uvedenou smlouvu s fou MAKRO ČR