Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 2072/2, 2245/3, 2246/18, 2265/10, 2265/14, 2265/15, 2265/16 a 2265/5 v k. ú. Stodůlky, na uložení telekomunikačního vedení v rámci stavby „TMCZ_Symfonická, K Zahrádkám, Praha 13-PP 15770″

12. 06. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 0142/2024

Dokumenty ke stažení