Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parcelní číslo 287/3 v k. ú. Třebonice

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0238/2024

Dokumenty ke stažení