Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 155/130 a parc. č. 160/120, vše v k. ú. Stodůlky (S-153555)“

26. 02. 2024
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0072/2024

Dokumenty ke stažení