Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 155/130 a parc. č. 160/120, vše v k. ú. Stodůlky (S-153555)“

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0125/2024

Dokumenty ke stažení