Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 155/25, parc. č. 160/13, parc. č. 160/28, parc. č. 160/29, parc. č. 160/115, parc. č. 160/120 a parc. č. 162/72, vše v k. ú. Stodůlky (S-144768)

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0124/2024

Dokumenty ke stažení