Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2318/1 a parc. č. 2341/1, k. ú. Stodůlky

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0241/2024

Dokumenty ke stažení