Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2318/1 a parc. č. 2341/1 v k. ú. Stodůlky

12. 06. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 0143/2024

Dokumenty ke stažení