Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 2244 a 2235/1 v k.ú. Stodůlky.

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 309/1999

I. Souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2244 a 2235/1 k. ú. Stodůlky


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 18.06.99


zveřejnit tento záměr prostřednictvím OSOM


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 18.07.99Ing. Petru Bratskému podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene


souběžně se smlouvou na kompenzaci negativních jevů vzniklých plánovanou stavbou