Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 391/1 v k.ú. Třebonice

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 125/1999
 


 


I. doporučuje mz


souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene


a) na stavbu přeložky vodovodu DP Zličín na pozemku parc. č. 391/1 v k. ú. Třebonice (v rozsahu PK 203 )


b) na stavbu přeložky VTL plynovodu DN 300 na pozemku parc. č.391//1 v k.ú. Třebonice (v rozsahu PK 204/1)