Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 795/1 v k.ú. Stodůlky

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 25/2000

I. Souhlasía) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 795/1 v k.ú. Stodůlky


b) se zřizováním věcných břemen za jednorázovou úplatu pro kabelová vedení telekomunikačních a elektrických sítí


– v délce vedení do 30 m – 1.500,- Kč


– v délce vedení 30 m – 50 m – 2.000,- Kč


– v délce vedení 50 m – 100 m – 2.500,- Kč


– při délce nad 100 m – max. 3.000,- KčII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 24.01.00prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 24.02.00podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene