Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemku parc. č. 2342/676 v k. ú. Stodůlky

20. 03. 2023
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0112/2023

Dokumenty ke stažení