Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o spolupráci a sdružení finančních prostředků mezi MČ Praha 13 a příspěvkovou organizací Kolektory Praha

03. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 402/1999

I. Souhlasí


s doporučením Komise pro správu bytového fondu, aby MČ Praha 13 participovala finančním podílem 1,400 tis. Kč s firmou Kolektory Praha na rekonstrukcích vstupů mezi kolektory a objekty MČ P 13II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 05.08.99Ing. P. Bratskému podepsat smlouvu