Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 13 a Společností Západního Města, a.s.

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 244/1999

I. Souhlasí


se zněním Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi MČ Praha 13 a Společností Západního MěstaII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 07.05.99Ing.Bratskému podepsat Smlouvu o vzájemné spolupráciIII. Souhlasía) se zněním návrhu zásad smlouvy o správě a podmínkách tvorby a používání fondu pro rozvoj území ZM


b) se zněním statutu fondu pro rozvoj území ZM


c) se zněním Organizačního a jednacího řádu fondu pro rozvoj území ZM 


IV. doporučuje mzschválit Statut, Organizační a jednací řád fondu