Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o spolupráci v průběhu přípravy a realizace vodohospodářského díla. Veřejná vodovodní přípojka pro Komunitní centrum sv. Prokopa a Polyfunkční objekt na Slunečním nám.

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 12/2000

 Souhlasí


s uzavřením Smlouvy o spolupráci v průběhu přípravy a realizace vodohospodářského díla. Veřejná vodovodní přípojka pro Komunitní centrum sv. Prokopa a Polyfunkční objekt na Slunečním náměstí v Nových Butovicích ve znění předloženého návrhuII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 14.01.00Ing. P. Bratskému podepsat výše uvedenou smlouvu