Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 1041/1 a parc. č. 2216/2 v k. ú. Stodůlky

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0127/2024

Dokumenty ke stažení