Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouvy o zajištění přípravných prací VPS

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 246/1999

I. Souhlasí


se zněním 6 smluv o zajištění přípravných prací veřejně prospěšných staveb na území Západního města mezi MČ Praha 13 a Společností Západního Města, a.s. Tyto smlouvy jsou v souladu s platnou smlouvou o způsobu financování a zajištění realizace veřejných investic pro území Západního města v obvodu Prahy 13 mezi MČ Praha 13 a Společností Západního Města a výsledky výběrového řízení na dodavatele projektových prací jednotlivých VPS, tj. objektů V71, V72, V73, V74, V93, V94II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 12.05.99Ing. Bratskému podepsat předložené smlouvy