Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smluvní pokuta pro fu Prefastav, s.r.o. – prominutí

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 206/1999

Souhlasí


s prominutím smluvní pokuty ve výši 2 576 Kč firmě Prefastav s.r.o.