Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smluvní pokuta za opožděnou platbu – firma BASF

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 19/1998

I.
     SOUHLASÍ


s prominutím smluvní pokuty firmě BASF