Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Snížení sazeb místního poplatku za užívání veřejného prostranství v podmínkách Městské části Praha 13 – rok 1999

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 395/1999

I. bere na vědomí


snížení sazeb místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro rok 1999 podle návrhuII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 15.12.99připravit návrh sazebníku místních poplatků pro rok 2000 na základě skutečně vybraných poplatků v roce 1998 a 1999