Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Současný stav v ubytovacím zařízení MČ Praha 13 Heranova 1547 k 24.2.2000

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 93/2000

I. Souhlasí


s tím, aby nájemní smlouvy na přístřeší v ubytovacím zařízení Heranova 1547 byly napříště uzavírány takto:


rodina s dětmi – na dobu 6 měsíců


samostatný nájemce – na dobu 1 měsíce


s podmínkou placení nájemného, jinak smlouva končí s okamžitou platnostíII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 14.03.00znovu předložit přepracovanou informační tabulku o stavu pronájmů v ubytovacím zařízení Heranova 1547