Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas MČ Praha 13 s výstavbou 2000 m2 v PNB firmy CUMBER CZ a.s.

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 358/1999

I. bere na vědomí


záměr firmy CUMBER Cz, a.s.  na přístavbu 2000 m2, v případě souhlasu majitele realizovanou nájemcemII. ukládá

*


nájemci PNB


[]


KT: 31.08.99v případě jeho zájmu o přístavbu předložit MR specifikaci přístavby vč studie a návrh dodatku stávající nájemní smlouvy na PNB