Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s kácením 1 ks stromu ořešáku Juglans regia na pozemku parc. č. 16/6 v k.ú. Stodůlky

11. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0374/2023

Dokumenty ke stažení