Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s vybudováním podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc.č. 3097/1 a 3097/8

11. 01. 2021
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0005/2021

Dokumenty ke stažení