Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s výstavbou veřejného osvětlení v ul. Velichovská na pozemcích parc. č. 2654/7, 2654/17 a 2654/40 v k. ú. Stodůlky

31. 07. 2023
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0318/2023

Dokumenty ke stažení