Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 291/8 a 331/2 v k. ú. Třebonice za účelem provedení průzkumných vrtů

15. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0187/2023

Dokumenty ke stažení