Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas se záměrem výstavby „Technologického centra Stodůlky“ na pozemcích parc. č. 1236/104, 1236/105, 1236/108, 1236/233, 1236/234, 1236/235, 1236/30, 2228/3, vše v k. ú. Stodůlky

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0293/2024

Dokumenty ke stažení