Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka budovy č.p. 2027 katastr. území Stodůlky (ul. Bronzová) hl. m. Prahy se smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 155/2023 (mezi ZŠ Bronzová a Kristýnou Pařízkovou)

06. 02. 2023
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0047/2023

Dokumenty ke stažení