Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka budovy Kuncova 1617/3 a pozemků parc. č. 12/20, parc. č. 73/2 a parc. č. 73/4 v k. ú. Stodůlky s modernizací objektu a stavebními úpravami s rámci akce „Centrum odborných učeben GMVV, Kuncova 1617/3“ podle PD

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0280/2024

Dokumenty ke stažení