Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 155/25 v k. ú. Stodůlky, se vstupem na pozemek za účelem akce „Praha 13 – Stodůlky, Sdělovací optická trasa do TS 4452, S-153287“ k nově budované lokalitě Paprsek – Stodůlky

09. 10. 2023
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0412/2023

Dokumenty ke stažení