Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 162/3, parc. č. 162/14, parc. č. 162/36, parc. č. 162/37 a parc. č. 162/139 vše v k.ú. Stodůlky, s dokumentací pro územní řízení k upravenému projektu(změna trasy staveništní dopravy při odjezdu ze stavby)pro akci „Dostavba VDJ Kopanina, P5“

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0242/2024

Dokumenty ke stažení